SØK POSTAR

  Gnr
  Gardsnamn

  Kornsåd
  Kornavl

  Ungnaut
  Hest

  Korntiend
  Småtiend

  Landskyld
  Skatt

  Merknad

Klikkar du SØK, får du fram alle postane.
Du kan søkja på delar av ord.