SØK POSTAR

  Gnr
  Gardsnamn

  Familienr
  Kjønn

  Førenamn
  Farsnamn

  Fam_stilling
  Yrke

  Skatt
  Merknad

Klikkar du SØK, får du fram alle postane.
Du kan søkja på delar av ord.