Osterøy Sogelag - Forumside - Registrering

Ved å registrera deg hjå Osterøy Sogelag - Forumside (heretter omtala som "me", "oss", "vår", "Osterøy Sogelag - Forumside" eller "http://www.osteroy-sogelag.org/forum"), må du godta fylgjande reglar. Ver venleg og lat vera å registrera deg hjå "Osterøy Sogelag - Forumside" om du ikkje godtek reglane. Me kan redigera desse når som helst og skal gjera vårt beste for å informera deg. Du bør likevel lesa gjennom reglane ofte når du er medlem av Osterøy Sogelag - Forumside. Du er også bunden til desse reglane etter at me har gjort endringar.

Foruma er laga av phpBB (heretter omtala som "dei", "deira", "phpBB-programvara", "phpbb.com", "phpBB-gruppa" eller "phpBB-gruppene") som er ei forumteneste lansert under "The General Public License" (heretter kalla "GPL") og kan lastast ned frå phpbb.com. PhpBB-programvara tilbyr berre hjelp på internettbaserte diskusjonar, og GPL forbyr strengt kva me tillet og/eller forbyr som rettsbasert innhald og/eller oppførsel. For meir informasjon om phpBB, sjå: phpbb.com. Du kan også sjå den norske supportsida phpBB.no.

Du godkjenner at du ikkje har høve til å skriva støytande, uanstendige, vulgære, injurerande, hatske, trugande, pornografiske eller andre typar innlegg som kan vera eller er i strid med internasjonal lov eller gjeldende regelverk i landet ditt eller landet der servaren til Osterøy Sogelag - Forumside står. Ved å bryta desse reglane, risikerer du å verta utestengd og at me varslar internettleverandøren din. IP-adressa i alle innlegga vert registrert og vert nytta til å halda desse vilkåra. Du forstår at Osterøy Sogelag - Forumside har rett til å fjerna, redigera, flytta eller stengja eit kvart tema når dei meiner det er nødvendig. Som brukar godtek du at all informasjon du gjev opp vert lagra i ein database. Denne informasjonen vert aldri utlevert til tredjepart utan di godkjenning, men Osterøy Sogelag - Forumside kan ikkje stillast til ansvar for hacking o.l. i phpBB som kan medføra tap av eller innsyn i databasen.
Me vil gjera vårt beste for å halda deg informert, men du bør likevel lesa gjennom reglane ofte når du er medlem av forumet til Osterøy Sogelag - Forumside. Du er også bunden til desse reglane etter at endringar er gjorde.

 
cron

x