Osterøy Sogelag - Forumside - Personvern

Denne lisensen forklarar detaljert korleis "Osterøy Sogelag - Forumside" i samarbeid med tilknytta organisasjonar (heretter omtalt som "me", "oss", "vår", "Osterøy Sogelag - Forumside" eller "http://www.osteroy-sogelag.org/forum") og phpBB (heretter omtalt som "dei", "deira", "phpBB-programvara", "phpbb.com", "phpBB-gruppen" eller "phpBB-gruppene") brukar informasjonen du har oppretta under medlemsskapet (heretter omtalt som "din informasjon").

Informasjonen din er oppretta på to måtar. For det fyrste vil phpBB-programvara laga nokre infokapslar, som er små tekstvarablar som vert lasta ned til filene for nettlesaren på datamaskina di, under registreringa og medlemsskapet av "Osterøy Sogelag - Forumside". Dei fyrste to infokapslane inneheld berre ein brukaridentifikasjon (heretter kalla "brukar-id") og ein anonym sesjonsidentifikasjon (heretter kalla "sesjons-id"). phpBB-programvara gjev deg begge desse automatisk. Ein tredje infokapsel vert laga medan du går gjennom emna på "Osterøy Sogelag - Forumside" og gjer at foruma veit kva emne som er lesne og ikkje slik at du får ei betre brukaroppleving.

Me kan også laga infokapslar utanfor phpBB-programvara under opphaldet ditt på "Osterøy Sogelag - Forumside", men desse er utanfor synsvidda til dokumentet som berre skal å gøyma sidene som er laga av phpBB-programvara. Den andre metoden me får informasjonen din på er med det du sender til oss. Dette kan vera, men er ikkje avgrensa til, posting som ein anonym brukar (heretter omtala som "anonyme innlegg"), registrering på "Osterøy Sogelag - Forumside" (heretter omtala som "brukarkontoen din") og innlegg skriva av deg etter registrering og innlogging (heretter omtala som "innlegga dine").

Brukarkontoen din må i alle fall innehalda eit slags kallenamn (heretter omtala som "brukarnamnet ditt"), eit personleg passord som du brukar når du loggar inn på brukarkontoen din (heretter omtala som "passordet ditt") og ei personleg riktig e-postadresse (heretter kalla "e-posten din"). Informasjonen om brukarkontoen din på "Osterøy Sogelag - Forumside" er verna av data-vernande lover i landet der servaren vår står. Meir informasjon enn brukarnamnet ditt, passordet ditt og e-posten din, som "Osterøy Sogelag - Forumside" krev under registreringsprosessen, er anten obligatorisk eller valfri. I alle tilfelle er det du som avgjer hva som skal visast til andre. Dessutan kan du i brukarkontrollpanelet ditt også velja om du vil motta automatisk e-post frå phpBB-programvara eller ikkje.

Passordet ditt er kryptert i databasen, slik at det er heilt trygt. Men det er ikkje lurt å bruka same passordet på andre nettsider. Det er med passordet ditt du kjem inn på brukarkontoen din på "Osterøy Sogelag - Forumside", så hald det hemmeleg. Ikkje i noko fall treng ein person knytt til "Osterøy Sogelag - Forumside", phpBB eller ein annan tredjepart spørja etter det. Viss du skulle gløyma passordet ditt, kan du bruka funksjonen "Eg har gløymt passordetet" i phpBB-programvara. Då må du gje opp brukarnamnet og e-posten din. PhbBB-programvara vil då laga og senda eit nytt passord til deg.


Attende til innloggingssiden

cron

x